Hlavní okno

Jestliže jste tak ještě neučinili, spusťte PowerArchiver kliknutím na ikonu „PowerArchiver“ umístěnou v programovém adresáři „PowerArchiver“ (Start > Programy > PowerArchiver). Mělo by se objevit hlavní okno PowerArchiveru.

Video Tutorial

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HMYX-qxv1Ic

Hlavní okno PowerArchiveru má tři základní části:

  • Menu - umožňuje procházet nabídkou PowerArchiveru.
  • Nástrojová lišta - umožňuje rychlý přístup k nejpoužívanějším funkcím PowerArchiveru.
  • Seznam souborů - zobrazuje informace o všech souborech uložených v právě otevřeném archivu. Soubory v seznamu lze řadit podle různých kritérií. Chcete-li, aby se sloupce zobrazovaly v jiném pořadí, jednoduše přetáhněte záhlaví sloupce na nové místo. Jestliže chcete, aby se soubory v seznamu řadily podle jiného kritéria, klikněte na záhlaví odpovídajícího sloupce.

Poznámka: Tento Průvodce přistupuje k tématům prostřednictvím hlavního okna PowerArchiveru. Při vysvětlování základů práce s programem předpokládá, že používáte tradiční/klasické uživatelské rozhraní - používáte-li „moderní“ uživatelské rozhraní, můžete přepnout na tradiční/klasické kliknutím na tlačítko „Uživatelské rozhraní“ na kartě „Nástroje“.

Navigation