Oprava archivu

Pomocí PowerArchiverova nástroje pro opravu archivů můžete opravit zničené nebo poškozené ZIP archivy. Pro aktivaci tohoto nástroje, vyberte „Opravit ZIP archiv…“ z menu „Nástroje“ nebo stiskněte klávesovou zkratku „CTRL+R“.

Pro vybrání archivu který chcete opravit, vložte název a cestu k archivu ručně nebo použijte tlačítko Procházet. Po vybrání archivu pro opravu, klikněte na „Start“.

Všechny důležité informace se budou zobrazovat při opravě v textovém okně. Uvědomte si prosím, že PowerArchiver nemůže opravit zničená data v pravém slova smyslu - pouze smaže poškozené soubory z archivu a znovu vytvoří hlavičku, abyste mohli pracovat alespoň s nepoškozenou částí původního archivu.

Navigation