Otestování archivu

Otestovat archivy v PowerArchiveru můžete dvěma různými metodami.

V hlavním okně PowerArchiveru:

  • Kliknutím na tlačítko „Otestovat…“ v nástrojové liště (nebo, používáte-li tradiční/klasické uživatelské rozhraní, příkazem „Otestovat…“ z nabídky „Akce“) zkontrolujete integritu právě otevřeného archivu (zobrazí se dialogové okno s výsledkem testu).

Pomocí rozšíření Průzkumníka Windows:

  • Testování přímo z Průzkumníka Windows povolíte zaškrtnutím volby „Otestovat“ v „Nastavení > Konfigurace > Rozšíření Průzkumníka“. Pak budete moci testovat archiv nebo archivy přímo z Průzkumníka příkazem „Otestovat“ z menu, které se objeví, když na názvu archivu či názvech archivů kliknete pravým tlačítkem myši.
Navigation