Tvorba samorozbalovacích archivů

Než začnete

Než přikročíte k použití PowerArchiver Self-Extractoru, je třeba vytvořit archiv, ze kterého se má samorozbalovací archiv vytvořit. Samorozbalovací archivy lze vytvářet z archivů ve formátu ZIP, CAB, 7-Zip a PAE. Samorozbalovací archivy můžete také v několika krocích vytvořit s pomocí SFX Průvodce (podporuje kompresní metody ZIP, 7-Zip a CAB).

Po vytvoření nebo otevření archivu klikněte na tlačítko „Vytvořit EXE“ na kartě „Základní > Nástroje“ (používáte-li tradiční/klasické uživatelské rozhraní, najdete funkci „Vytvořit .EXE soubor…“ v nabídce „Akce“). Tím otevřete dialogové okno PowerArchiver Self-Extractoru.

Nastavení

 • Název SFX archivu - Název samorozbalovacího archiuv a adresář, kde se má vytvořit. Standardně se používá název právě otevřeného archivu.
 • Standardní adresář „Rozbalit do“ - adresář, do kterého se budou standardně rozbalovat soubory ze samorozbalovacího archivu. Vyberete-li „Použít& TEMP adresář“, soubory se rozbalí do Windows temp adresáře. Klikněte sem pro více informací o rozbalování.
 • Konflikt souborů - vyberte volby pro přepisování souborů se stejným názvem.
 • Hlavička - hlavička se zobrazuje v titulkovém pruhu okna při spuštění samorozbalovacího archivu
 • Po rozbalení spustit příkaz - zde zapište jméno souboru, který se má spustit po rozbalení souborů ze samorozbalovacího archivu (např. SETUP.EXE). Pokud by měly být se souborem použity i některé parametry (např. SETUP.EXE /net), musíte je od jména souboru oddělit svislou čarou. (SETUP.EXE|/net). Je-li parametrů více než jeden, nejsou další svislé čáry zapotřebí (např. SETUP.EXE|/net /test). Pozn.: Tato volba je určena pro zkušené uživatele. Není potřeba konfigurovat tuto volbu při tvorbě samorozbalovacího archivu.
 • Po dokončení zobrazit zprávu o úspěchu - umožňuje zapnout či vypnout volbu, zda se má zobrazovat zpráva o úspěšném rozbalení všech souborů.
 • Skrýt volby přepsání - skryje okno umožňující uživateli měnit nastavení přepisování.
 • Skrýt seznam souborů - skryje seznam souborů v samorozbalovacím archivu, takže uživatel nevidí, co samorozbalovací archiv obsahuje.
 • Neupozornit uživatele před rozbalením - tato volba vám umožní vytvořit samorozbalovací archiv, který se spustí automaticky. Pozor: Pokud je tato volba povolena, uživatel nevidí dialogové okno a neví co se při rozbalování přihodilo. Doporučujeme tuto volbu nepoužívat, je určena pouze zkušeným uživatelům.
 • Vymazat soubory automaticky po spuštění příkazové řádky - smaže soubory, které se rozbalí při spuštění příkazové řádky. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je zapnutá volba „Po rozbalení spustit příkaz“.
 • Až budete mít vše nastavené, klikněte na „OK“ a vytvoří se samorozbalovací archiv.

Pozn.: Je vhodné otestovat, zda je vytvořený samorozbalovací archiv funkční - PowerArchiver vám ověření sám ihned nabídne. Samorozbalovací archivy jsou kvůli kódu potřebnému k rozbalení spakovaných souborů asi o 40-260 kB delší, než „obyčejné, nesamorozbalovací“ archivy.

Další informace

Další informace o samorozbalovacích archivech najdete v kapitole Popis PowerArchiver Self-Extractoru.

Doporučení: kvůli maximální úspoře místa doporučujeme vytvářet samorozbalovací archivy z CAB archivů.

Problémy s kompatibilitou:

 • ZIP AES šifrování - naše samorozbalovací ZIP archivy prozatím nepodporují AES šifrování, takže není možné vytvářet samorozbalovací archivy ze ZIP archivů zašifrovaných metodou AES.
 • Maximální délka souboru - maximální délka samorozbalovacího archivu je u formátů 7-Zip a PAE 4 GB a u formátů ZIP a CAB 2 GB.
 • PAE SFX soubory - u samorozbalovacích PAE archivů nejsou k dispozici všechny možnosti (ty, které nelze použít, budou nedostupné).
Navigation