Okno FTP klienta

Úvodem

V okně FTP máte v PowerArchiveru k dispozici solidně vybaveného integrovaného FTP klienta. Připojíte se s ním k libovolnému serveru, který podporuje protokol FTP (File Transfer Protocol = protokol pro přenos souborů) nebo SFTP (SSH nebo Secure File Transfer Protocol = protokol pro zabezpečený přenos souborů). Přestože byl tento FTP klient do PowerArchiveru přidán hlavně proto, abyste mohli v rámci zálohování snadno nahrávat vytvořené zálohy na FTP servery, umí většinu toho, co programy, které se na přenosy souborů pomocí protokolu FTP specializují. Dokáže navázat přerušený přenos, umí si zapamatovat sadu nastavení vztahující se k určitému FTP serveru (tzv. „profil“), vytváří na požádání protokol o průběhu přenosu ad.

Jak okno FTP klienta zobrazit?

 • Používáte-li tradiční/klasické uživatelské rozhraní, zvolte v nabídce „Zobrazení“ položku „Okna“ a vyberte „FTP“.
 • Používáte-li moderní uživatelské rozhraní, klikněte na záložce „Možnosti“ na tlačítko „FTP“.

Okno FTP klienta - ovládací prvky

Vzhledem k tomu, že FTP klient PowerArchiveru je bohatě vybavený nástroj, je ovládacích prvků a možností, které můžete nastavit, celá řada:

 • FTP profily“ - toto tlačítko umožňuje přístup k tzv. FTP profilům. Po kliknutí můžete vybrat již existující profil, upravit jej, případně vytvořit nový. Další informace o FTP profilech najdete zde.
 • „Server“ - do okénka vepište adresu FTP serveru, k němuž se chcete připojit. (vyberete-li přes tlačítko nalevo uložený FTP profil, adresa FTP serveru se vyplní automaticky).
 • „Uživ. jméno“ - uživatelské jméno, pod kterým se chcete k FTP serveru přihlásit.
 • „Heslo“ - heslo odpovídající zadanému uživatelskému jménu.
 • „Port“ - číslo portu, na kterém server poskytuje službu FTP. Obyčejně to bývá 21, nicméně FTP servery mohou používat i jiný port (pro SFTP to bývá port 22).
 • „Pasivní režim“ - toto tlačítko zapíná tzv. pasivní režim. Jestliže je váš počítač připojený k internetu přes firewall nebo ADSL či kabelový modem, může být použití pasivního režimu nezbytné. Nedaří-li se vám připojit k FTP serveru přestože zadáváte správnou adresu, uživatelské jméno a heslo, zkuste použít pasivní režim - ve většině případů se tím problém vyřeší.
 • „Připojit“ - máte-li zadanou adresu FTP serveru, uživatelské jméno a heslo, kliknutím na toto tlačítko se k serveru připojíte.
 • „Adresář“ - aktuální složka/adresář na straně FTP serveru.
 • „O úroveň výš“ - v hierarchické struktuře adresářů/složek se na FTP serveru přesune o úroveň výš.
 • „Vytvořit novou složku“ - vytvoří na FTP serveru v aktuálním adresáři novou složku.
 • „Zrušit připojení“ - ukončí připojení k FTP serveru.
 • „Aktualizovat výpis“ - aktualizuje výpis souborů a složek v aktuálním adresáři na FTP serveru.
 • „Ukončit přenos“ - okamžitě ukončí probíhající operaci/přenos.
 • „Stáhnout z FTP serveru“ - zkopíruje označené soubory z FTP serveru do složky otevřené v hlavním okně PowerArchiveru. Téhož dosáhnete přetažením souboru/souborů z okna FTP klienta do hlavního okna PowerArchiveru, případně tak, že kliknete pravým tlačítkem na soubor(y) v okně FTP klienta, z nabídky zvolíte „Stáhnout z FTP serveru“ a vyberete složku na lokálním počítači, do které chcete soubor(y) stáhnout.
 • „Nahrát na FTP server“ - zkopíruje označený soubor či soubory ze složky otevřené v hlavním okně PowerArchiveru do aktuálního adresáře na FTP serveru. Téhož dosáhnete přetažením souboru/souborů z hlavního okna PowerArchiveru do výpisu v okně FTP klienta.
 • „Smazat“ - po potvrzení smaže označený soubor či soubory na FTP serveru.
 • „Přejmenovat“ - umožní přejmenovat vybranou složku či soubor na FTP serveru.
 • „Oprávnění“ - umožní změnit oprávnění k vybrané složce či souboru na FTP serveru.
 • „Režim přenosu: ASCII“ - nastaví režim přenosu pro textové soubory.
 • „Režim přenosu: binární“ - nastaví režim přenosu pro binární soubory.
 • „Režim přenosu: automatický“ - ponechá na FTP klientovi, aby sám volil vhodný režim přenosu.
 • „Protokol“ - zobrazí v okně FTP klienta místo výpisu souborů a složek na serveru protokol o právě probíhajícím připojení.
 • „Vybrat formát zobrazení“ - umožňuje měnit způsob, jakým jsou ve výpisu zobrazeny jednotlivé složky a soubory na FTP serveru.
 • „Změnit velikost panelu“ - umožňuje měnit velikost okna FTP klienta (menší/větší).

Tipy

 • Používejte FTP profily! Uložte si adresy, přihlašovací jména, hesla a další nastavení FTP serverů, ke kterým se připojujete nejčastěji, do FTP profilů, ať nemusíte údaje zadávat pokaždé znovu. Nový FTP profil přidáte buď přes tlačítko „FTP profily“ v okně FTP klienta nebo přes „Konfigurace > FTP profily“. Uložené profily pak můžete využívat v zálohovacích skriptech, v FTP okně a přes rozšíření Průzkumníka Windows.
 • Zjednodušte si práci pravým tlačítkem! Kliknete-li pravým tlačítkem na název souboru či složky na FTP serveru, ukáže se seznam složek na lokálním počítači, do kterých jste v poslední době soubory stahovali - výběr cílové složky tak může být mnohem rychlejší než v hlavním okně PowerArchiveru.
 • Využívejte FTP při práci s PowerArchiverem - další informace najdete zde.
Navigation