Dobrodošli u PowerArchiver

Dobrodošli!

Dragi korisniče, zahvaljujemo vam što ste instalirali PowerArchiver - najbolji uslužni program za arhiviranje dostupan za Windowse®. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim programom i da ćete ga registrirati za daljnje korištenje.

Uvod

PowerArchiver ima moderno, lako za korištenje sučelje, koje podržava veæinu sažetih i šifriranih datoteka. Osim toga PowerArchiver nudi pristup mnogim korisnim alatima i mogućnostima. Uvjereni smo da je PowerArchiver najpotpuniji uslužni program za arhiviranje dostupan na tržištu.

O sustavu pomoći

Datoteka pomoći je veoma iscrpna, i ponudit će odgovore na sva vaša pitanja o PowerArchiveru ili njegovim moguænostima. Zapoèinje sa jednostavnim Lekcijama, koje vam pokazuju osnove korištenja PowerArchivera a zatim objašnjavaju svaku moguænost i funkciju PowerArchivera. Dok je pomoæ laka za èitanje, isto tako zahtjeva poznavanje osnovnih raèunalnih vještina -ako niste upoznati s pojmovima kao što su datoteka, direktorij ili prozor, trebali biste poraditi na vašim osnovnim raèunalnim vještinama prije nego što prijeðete na uèenje korištenja PowerArchivera. Nakon toga, PowerArchiver bi trebao biti lagan za uèenje i korištenje.

Više o PowerArchiveru

PowerArchiver sadrži sve osnovne znaèajke koje biste i oèekivali od programa za sažimanje / arhivskog uslužnog programa - možete èitati i raspakirati iz mnogih razlièitih formata, takoðer možete kreirati arhive u mnogim formatima , ukljuèujuæi 7-Zip koji je jedan od najboljih formata sažimanja trenutno u upotrebi. Ono što èini PowerArchivera drugaèijim od mnoštva sliènih uslužnih programa je izobilje naprednih moguænosti koje posjeduje. Jednostavno reèeno, PowerArchiver je jedan od najinovativnijih uslužnih programa svoje vrste i mnoge moguænosti alata sažimanja koje uzimate zdravo za gotovo prvo su ponuðene u PowerArchiveru. Ovo ukljuèuje naše kvalitetne ekstenzije ljuske explorera, upravitelja šiframa, podršku naprednog šifriranja, moguænosti izrade sigurnosnih kopija, pretvornik arhiva, alat za višestruko raspakiravanje, alat za skupni zip, FTP integraciju, snažnu podršku za SFX, moguænost ureðivanja izgleda PowerArchivera s našom podrškom za presvlake, kao i mnoge naše druge alate. PowerArchiver se ponosi svojom jednostavnošæu, pametnim naèinom izvršavanja zadataka kroz cijelu aplikaciju.

Narudžba

Molimo upamtite da PowerArchiver nije besplatan program. Razvojni programeri i njihove obitelji ovise od korisnièke registracije PowerArchivera bilo za kuænu ili poslovnu primjenu. PowerArchiver je jedan od najkorištenijih programa na svijetu, ali manje od 0.1% ljudi koji ga koriste u stvarnosti plaæaju licencu. Molimo kupite vašu kopiju PowerArchivera:

Više informacija

Za najnovije informacije o PowerArchiveru i drugim proizvodima, posjetite našu Web stranicu na: http://www.powerarchiver.com.

Provjerite Kontekstni izbornik lijevo za dodatnim informacijama o konkretnim moguænostima PowerArchivera i detaljnijim lekcijama.

Navigation